Ιατρική Σχολή Του Σαολίν

Shaolin Chan Medicine

少林禅医药, 禅医药, 少林禅医, 少林医

Η ιστορία της Ιατρικής Τσαν του μοναστηριού Σαολίν [Κιν.: shàolín chán yīyào 少林禅医药] είναι τόσο παλιά που ανάγεται στα χρόνια της ίδρυσης του μοναστηριού. Λόγω της αυτοκρατορικής εύνοιας του Σαολίν, υπήρχε μεγάλος αριθμός μοναχών στο μοναστήρι εκείνη τη περίοδο. Η διαρκή άσκηση στον ολοήμερο διαλογισμό χωρίς καμία κίνηση, επηρέαζε την κυκλοφορία του αίματος σε πολλούς μοναχούς με αποτέλεσμα την εμφάνιση πολλών ασθενειών. Ως εκ τούτου, οι μοναχοί δυσκολεύονταν να αντιμετωπίσουν τις κακουχίες του βουνού, τα άγρια ζώα και τις επιδρομές των ληστών. Έτσι οι δάσκαλοι του Τσαν [Κιν.: chánshī 禅师], εκτός από το διαλογισμό άρχισαν να ασκούνται στις πολεμικές τέχνες [Κιν.: wǔ 武] και να μελετούν τις λαϊκές ιατρικές θεραπείες. Εκμεταλλευόμενοι επίσης την αφθονία βοτάνων [Κιν.: yàocái  药材] του βουνού Σονγκ [Κιν.: sōngshān 嵩山], άρχισαν να αποκτούν θεραπευτική εμπειρία και με το καιρό δημιούργησαν πολλές μυστικές συνταγές [Κιν.: mìfāng 秘方]. 

Η εξάσκηση των δασκάλων Τσαν στις πολεμικές τέχνες, τους οδήγησε σε ένα διπλό αποτέλεσμα, δηλαδή στη δημιουργία ασκήσεων που βελτίωναν τη σωματική ικανότητα και συγχρόνως ήταν και θεραπευτικές. Ανέπτυξαν έτσι, το θεραπευτικό τσιγκόνγκ [Κιν.: qìgōng liáofǎ 气功疗法], το θεραπευτικό μασάζ [Κιν.: tuīná liáofǎ 推拿疗法] και τη θεραπεία με πίεση δακτύλων [Κιν.: diǎnxué liáofǎ 点穴疗法]. Η Ιατρική του Σαολίν [Κιν.: shàolín yīxué 少林医学], με την εσωτερική και εξωτερική θεραπεία [Κιν.: wàikē nèikē 外科内科], τη θεραπεία των τραυματικών κακώσεων [Κιν.: zhìliáo diē dǎ sǔnshāng 治疗跌打损伤], αλλά και των διαφόρων άλλων ασθενειών, δημιούργησε τη μοναδική χαρακτηριστική κουλτούρα της Ιατρικής Τσαν του Σαολίν [Κιν.: lín chán yīyào wénhuà 林禅医药文化].

Στα αρχεία των μοναχών Σαολίν [Κιν.: shàolín wǔ sēng zhì 少林武僧志] αναφέρεται ότι, ο δάσκαλος Σενγκτσόου [Κιν.: sēngchóu chánshī 僧稠禅师 | 480 〜 560 K.E.] ηγούμενος του Σαολίν από το 520 μέχρι το 560, είχε φτιάξει σούπα με τζίνσεν από το βουνό Σούνγκ [Κιν.: sōng shēn áo tāng 嵩参熬汤] για τον Μπατουό [Κιν.: bátuó 跋陀], ώστε να μπορέσει να δυναμώσει το σώμα του [Κιν.: bǔyǎng shēntǐ 补养身体]. Όπως επίσης, ότι ο Χουέ Γκουανγκ [Κιν.: huìguāng 慧光], ένας μαθητής του Μπατουό, είχε θεραπεύσει έναν ασθενή που βρισκόταν σε κώμα, χρησιμοποιώντας σιδερένιες βελόνες [Κιν.: tiě zhēn 铁针].

Όταν ο 28ος πατριάρχης του βουδισμού [Κιν.: èr shí bādài fǎ 二十八代法], Μποντιντάρμα [Κιν.: dá mó zǔshī 达摩祖师] πήγε στο Mοναστήρι Σαολίν, και διαλογίστηκε κοιτώντας ένα τοίχο [Κιν.: miànbì mò zhào chán fǎ 面壁默照禅法], δεν ίδρυσε μόνο το Δόγμα Τσαν [Κιν.: chánzōng 禅宗] καθιερώνοντας έτσι το μοναστήρι Σαολίν ως τη γενέτειρα του Βουδισμού Τσαν [Κιν.: chánzōng zǔ 禅宗祖], αλλά δίδαξε επίσης στους μαθητές του τις πέντε επιστήμες του βουδισμού της Ινδίας [Κιν.: wǔ míng 五明] [Pañcavidyā]. Την επιστήμη της γλώσσας  [Κιν.: shēngmíng 声明], την επιστήμη της λογικής [Κιν.: yīnmíng 因明], την επιστήμη της ιατρικής [Κιν.: yī fāng míng 医方明], την επιστήμη της τέχνης [Κιν.: gōngqiǎo míng 工巧明] και την επιστήμη της φιλοσοφίας [Κιν.: nèi míng 內明], με την επιστήμη της ιατρικής να χαίρει ιδιαίτερης σημασίας από τους διαπρεπείς μοναχούς όλων των δυναστειών, οι οποίοι τη μετέφεραν από γενιά σε γενιά προφορικά και μυστικά [Κιν.: dàidài xiāngchuán, shēngshēng bùxī, yǒuyánchuán, yǒumìchuán 代代相传, 生生不息, 有言传, 有秘传]. Όταν ο δεύτερος πατριάρχης Χουϊκό [Κιν.: chánzōng èr zǔ huìkě 禅宗二祖慧可] έκοψε το βραχίονα του, οι μοναχοί θεράπευσαν το χέρι του στη κορυφή της Κούπας της Ελεημοσύνης [Κιν.: bōyú fēng 钵盂峰] με βότανα [Κιν.: cǎoyào 草药] που συνέλεξαν στο βουνό.

Υπάρχουν πάρα πολλοί και μάλιστα διάσημοι θεραπευτές μοναχοί [Κιν.: sēng yī 僧医] στην ιστορία του Σαολίν. Οι εξέχοντες μοναχοί [Κιν.: gāosēng 高僧] που έζησαν προς το τέλος της δυναστείας των Βόρειων Ουέϊ [Κιν.: běiwèicháo 北魏朝, 386-535], Χονγκτζούν [Κιν.: hóngzūn 洪遵 | 533 〜 641K.E.] και Τζιγκάνγκ [Κιν.: zhìgāng 志刚 | 〜 568K.E.], με αντίστοιχα έργα τους «Μυστικός Βελονισμός του Σαολίν» [Κιν.: shàolínsì zhēnjiǔ mìchāo 少林寺针灸秘抄] και «Θησαυροί των Ιατρών Μοναχών Σαολίν» [Κιν.: shàolín yīsēng bǎonáng 少林医僧宝囊], τιμήθηκαν ως Εν Ζωή Μποντισάτβα [Κιν.: huó púsà 活菩萨].

Ο δάσκαλος Τζισένγκ [Κιν.: zishēng 子升 | 567 〜 666 K.E.] της δυναστείας Σουέϊ [Κιν.: suícháo 隋朝, 581 〜 618 K.E.] ήταν άριστος γνώστης των πολεμικών τεχνών και της ιατρικής [Κιν.: shànwǔ hǎoyī 善武好医], με ιδιαίτερη ικανότητα στο Τσιγκόνγκ [Κιν.: qìgōng 气功] και τη θεραπευτική πίεση σημείων [Κιν.: diǎnxué zhìliáo 点穴治疗]. Είχε περιγράψει με λεπτομέρεια τις θέσεις των εξήντα οκτώ σημείων βελονισμού [Κιν.: liù shí bā xué 六十八穴] του ανθρώπινου σώματος, όπως επίσης θεραπείες και συνταγές [Κιν.: pèifāng 配方], ενώ απαρίθμησε περισσότερες από 100 κοινές ασθένειες που θεραπεύονται με πίεση δακτύλων [Κιν.: diǎnxué 点穴].

Επί δυναστείας Τανγκ [Κιν.: tángcháo 唐朝, 618 〜 907 K.E.], έζησε ένας άλλος διάσημος μοναχός γιατρός [Κιν.: sēng yī 僧医], ο αρχιερέας Σενγκτζί [Κιν.: sìzhǔ sēngzhì 寺主僧志], ένας από τους δεκατρείς μοναχούς [Κιν.: shísān gùn sēng jiù táng wáng 十三棍僧救唐王] που έσωσαν τον πρίγκιπα Λι Σιμίν [Κιν.: lishìmín 李世民] τον μετέπειτα αυτοκράτορα Ταϊτζούνγκ της δυναστείας Τανγκ [Κιν.: tángtàizōng 唐太宗, 599-649]. Πριν έρθει στο μοναστήρι Σαολίν, ο Σενγκτζί ασκούσε την ιατρική για δέκα χρόνια θεραπεύοντας τραυματικές κακώσεις [Κιν.: zhìliáo diē dǎ sǔnshāng 治疗跌打损伤] και χρησιμοποιούσε συχνά τη μέθοδο του βελονισμού [Κιν.: zhēnjiǔ 针灸]. Εάν κάποιοι δεν θεραπεύονταν, χρησιμοποιούσε χάπια [Κιν.: wán 丸], βόλους [Κιν.: dān 丹], και αλοιφές [Κιν.: gāo 膏], τα οποία έφτιαχνε από βότανα που έβρισκε στο βουνό Σόνγκ [Κιν.: sōngshān cǎoyào 嵩山草药]. Εκτός αυτού, ο δάσκαλος Σενγκτζί είναι γνωστός και για την εργασία του «Συλλογή Μυστικών Βελονισμού των μοναχών Σαολίν» [Κιν.: shǎo shì sēng zhēnjiǔ mì jīng jí 少室僧针灸秘经集].

Ο δάσκαλος Φούχου [Κιν.: fúhú 福湖 | 〜 970 K.E.] έζησε στα τέλη της δυναστείας των Τανγκ [Κιν.: tángcháo 唐朝, 618 〜 907 K.E.] και ήταν μοναχός ιατρός με ανώτερη ικανότητα [Κιν.: héshàng yī jì gāomíng 和尚医技高明]. Έγραψε το έργο «Δέκα μεγάλες συνταγές Τραυματολογίας του Σαολίν» [Κιν.: shàolín shāng kē shí dàfāng 少林伤科十大方] και ήταν έμπειρος στο βελονισμό [Κιν.: zhēnjiǔ 针灸] και τη χρήση βοτάνων [Κιν.: cǎoyào 草药], ιδιαίτερα καλός στο σταμάτημα της αιμορραγίας [Κιν.: zhǐxiě 止血], των θρόμβων [Κιν.: nèi yū 内瘀] τη θεραπεία λιποθυμικών περιπτώσεων [Κιν.: jué zhèng 厥症], και άλλων κρίσιμων περιπτώσεων [Κιν.: wēi zhèng 危症] που οδηγούσαν σε θάνατο.

Ο δάσκαλος Χονγκουέν [Κιν.: hóngwēn chánshī 洪温禅师 | 〜 1274 K.E.] της δυναστείας Σόνγκ [Κιν.: sòngcháo 宋朝, 960 〜 1279 K.E.] είχε άριστη εμπειρία στην ορθοπεδική [Κιν.: gǔ shāng kē 骨伤科] και η ειδικότητα του ήταν ο βελονισμός [Κιν.: zhēncì 针刺] σε συνδυασμό με βεντούζες [Κιν.: huǒguàn 火罐]. Έγραψε την εργασία «Μυστικές μέθοδοι βελονισμού με βεντούζες» [Κιν.: zhēn hòu báguàn mìfǎ 针后拔罐秘法], ενώ πριν το θάνατο του διαβίβασε την ικανότητά του στο μοναχό Τσουέγιουαν [Κιν.: juéyuǎn héshàng 觉远和尚], ο οποίος ήταν πολύ έμπειρος στην εσωτερική ιατρική και έγραψε τα «Αρχεία των μαγικών αποτελεσμάτων της εσωτερικής ιατρικής του Σαολίν» [Κιν.: shàolínsì nèikē shénxiào lù 少林寺内科神效录].

Ο δάσκαλος Χουετίνγκ [Κιν.: huìdìng 惠定 | 1280 〜 1358 K.E.] τη περίοδο της δυναστείας Γιουάν [Κιν.: yuáncháo 元朝, 1271 〜 1368 K.E.] τιμήθηκε ως «Μαγικός γιατρός του Σαολίν» [Κιν.: shàolín shényī 少林神医] και έγραψε τα βιβλία «Ουσία της οστεοπαθητικής του Σαολίν» [Κιν.: shàolín gǔ kē zhǐ yào 少林骨科旨要] και «Εγχειρίδιο φαρμάκων των Ιατρών Σαολίν» [Κιν.: shàolín yījiā wán sàn yào pǔ 少林医家丸散药谱]. Ο Χουέτσι [Κιν.: huìjǔ 惠矩 | 〜 1340 K.E.] συνόψισε την εμπειρία των ιατρών δασκάλων Σαολίν [Κιν.: sēngyī dàshī 僧医大师] έως τη δυναστεία Γιουάν [Κιν.: yuáncháo 元朝, 1271 〜 1368 K.E.], στο βιβλίο «Ενενήντα μαγικά σημεία βελονισμού» [Κιν.: zhēn cì jiǔ shí shén xué 针刺九十神穴], το οποίο αποτέλεσε τη κλινική πεμπτουσία του βελονισμού.

Από τους διασημότερους γιατρούς Σαολίν τη περίοδο της δυναστείας Μινγκ [Κιν.: míngcháo 明朝, 1368 〜 1644 K.E.], ήταν οι Μπενμίνγκ [Κιν.: běnmíng 本明 | 1377 〜 1427 K.E.], Χουανσιού [Κιν.: huànxiū 幻休], και Τζενγκτάο [Κιν.: zhèngdào 正道 | 〜 1611 K.E.]. Κατά τη διάρκεια της δυναστείας Τσινγκ [Κιν.: qīngcháo 清朝, 1644 〜 1911 K.E.], η ιατρική Σαολίν υπέστη ύφεση λόγω της παρακμής των πολεμικών τεχνών. Παρόλα αυτά όμως υπήρξαν διάσημοι μοναχοί ιατροί όπως οι Τζαντσί [Κιν.: zhànjǔ 湛举 | 〜 ], Τσιτσίν [Κιν.: jìqín 寂勤 | 1855〜 1949 K.E. ] και Τσεντσίν [Κιν.: zhēnjùn 贞俊 | 1865〜 1939 K.E. ].

Το 1217, ο δάσκαλος Ντονγκ Λιν Τσίλουνγκ [Κιν.: Dōnglín zhìlóng 东林志隆] και ηγούμενος του μοναστηριού Σαολίν [Κιν.: shàolínsì zhùchí 少林寺住持] από το 1217 έως το 1223, καθιέρωσε το φαρμακείο Σαολίν [Κιν.: shàolín yào jú 少林药局] για την εξυπηρέτηση όχι μόνο των μοναχών αλλά και για να επωφεληθεί ο κόσμος από την ιατρική του μοναστηριού. Το φαρμακείο απέκτησε σύντομα μεγάλη φήμη και το αποκαλούσαν «Ιατρική Βουδιστικής Προέλευσης» [Κιν.: fómén yī zōng 佛门医宗]. Στο μεταξύ, οι μυστικές συνταγές ιατρικής του Σαολίν είχαν μεταβιβαστεί και εκτός μοναστηριού για την ωφέλεια των ανθρώπων. Τη περίοδο της δυναστείας Τσινγκ [Κιν.: qīngcháo 清朝, 1644 〜 1911 K.E.], ο Τζιντούνγκ Γιανγκ [Κιν.: jǐng dōng yáng 景冬旸] από την πόλη Ντενφένγκ [Κιν.: dēngfēng 登封] μελέτησε την ιατρική παρακολουθώντας τους μοναχούς Σαολίν και αργότερα απέκτησε μεγάλη φήμη επειδή θεράπευσε την ασθένεια της αυτοκράτειρας. Η εργασία του «Σεβασμός στη υγεία από το βουνό Σονγκ» [Κιν.: sōng yá zūn shēng 嵩崖尊生] που συντάχθηκε σε προχωρημένη ηλικία, αποτελεί τη βασική αρχή της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής [Κιν.: zhōngyī 中医] μέχρι και σήμερα.

Η Ιατρική Τσαν του Σαολίν [Κιν.: shàolín chán yīyào 少林禅医药] είναι μια σχολή ιατρικής που έχει προέλθει από την ενσωμάτωση της βασικής ιατρικής του ινδικού πολιτισμού [Κιν.: yìndù yīyào xué wénhuà 印度医药学文化] και της κινεζικής ιατρικής κουλτούρας [Κιν.: zhōngguó yīyào xué wénhuà 中国医药学文化] και εφαρμόζεται για περισσότερο από χίλια χρόνια. Η παραδοσιακή ιατρική του Σαολίν συνδυάζει τις βασικές της αρχές της κινέζικης παραδοσιακής ιατρικής [Κιν.: zhōnghuá chuántǒng yīxué 中华传统医学], δίνοντας μεγάλη βαρύτητα στο «διαλογισμό» [Κιν.: chándìng 禅定] που είναι και βασική αρχή του Ντάρμα [Κιν.: fǎmén 法门], χρησιμοποιεί το σιωπηλό διαλογισμό [Κιν.: mò zhào míngxiǎng 默照冥想], την αναπνοή [Κιν.: hūxī 呼吸], τις αναπνευστικές ασκήσεις [Κιν.: dǎo yǐn 导引], την ενέργεια του αίματος [Κιν.: qì xuè 气血], τους μεσημβρινούς [Κιν.: jīngluò 经络] και τη θεωρία των σπλάχνων [Κιν.: zàng xiàng 脏象], ως βασικές θεωρίες, ενώ εφαρμόζει τη περισυλλογή [Κιν.: guān xiǎng 观想], την ενεργοποίηση [Κιν.: qìhuà 气化] και το μασάζ [Κιν.: diǎn mó 点摩] για τη διάγνωση, τη θεραπεία και τη περίθαλψη του ασθενούς. Εφαρμόζει επίσης τη διατροφική θεραπεία [Κιν.: shíliáo 食疗] κάνοντας χρήση όλων των ειδών των ιατρικών βοτάνων. 

Οι Κινέζοι δάσκαλοι του Τσαν [Κιν.: zhōngguó chánzōng zǔshī 中国禅宗祖师] ήταν ειδήμονες στη θεραπεία σωματικών και ψυχικών ασθενειών [Κιν.: shēnxīn jíbìng 身心疾病] μέσα από τη σοφία του Τσαν [Κιν.: chán xiū bōrě 禅修般若], ενώ επιφανείς μοναχοί Σαολίν είχαν συνοψίσει και τελειοποιήσει τις θεωρίες της Ιατρικής μέσα από τη προσέγγιση του Τσαν. Βασιζόμενοι στο διαλογισμό Τσαν για θεραπεία [Κιν.: chán yīyào zhì bìng 禅医药治病], κέρδιζαν το ενδιαφέρον των άλλων σχολών της ιατρικής τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Απόσπασμα από το Βιβλίο
«Μοναστήρι Νεαρού Δάσους - Άγνωστη Κουλτούρα 1.500 Ετών»
ISBN: 978-618-80566-2-6
Με την άδεια του Συγγραφέα


Είμαστε Υποχρεωμένοι να σας Υπενθυμίσουμε ότι: Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου http://www.aristomachos.gr, διατίθεται στους επισκέπτες αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, άνευ εγγράφου αδείας του aristomachos.gr συμφώνως προς τη Νομική Βάση περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων και κυρίως του Ν. 2121/93, αρ. 66Α ή νεωτέρου αυτού. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι παραβίαση των πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλων προστατευόμενων δικαιωμάτων μας μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες εναντίον σας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Ομάδα Ανάπτυξης Σαολίν Κουνγκ Φου «ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ» τελεί υπό την αποκλειστική διαχείριση του συνεργάζεται με την Ελληνική Ομοσπονδία Σαολίν, την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Σαολίν, την Ελληνική Ομοσπονδία Πολεμικών Τεχνών και την Ελληνική Ομοσπονδία Γουσου - Κουνγκ Φου, με μοναδικό στόχο την ορθή διάδοση των Τεχνών που εκπορεύονται ιστορικώς από το .

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

| Φορέας του Σαολίν στην Ελλάδα
| Φορέας του Σαολίν στην Αθήνα
| Ελληνική ιστοσελίδα Νέων του Σαολίν
| Η ιστοσελίδα του Σαολίν Κουνγκ Φου
| Γραφείο Τύπου ΕΠΟΚΕΣ